TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG ĐƠN GIẢN HƠN

Khách hàng tiềm năng của bạn ở thường xuyên dùng nền tảng mạng xã hội nào, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm họ với ngân sách tối ưu nhất của cá nhân bạn. 

Bắt đầu với mức ngân sách tối thiểu cho một chiến dịch chỉ từ 150,000/ngày

Facebook
Ads

Chiến dịch quảng cáo nền tảng Facebook, Hợp đồng càng nhiều fanpage, càng dài hạn giá càng tốt.

* Tỉ lể chuyển đổi tối thiểu mang tính chất tham khảo để ước lượng để giúp khách hàng cân đối phân bổ nguồn vốn. Thực tế có thể dao động 1 – 3 % do mùa vụ, biến động thị trường, đối thủ cạnh tranh, chốt bán hàng,…

Personal

VNĐ 3,5 Tr /CD
 • 1 – 2 bài viết
 • + 300,000 – 500,000 khách tiềm năng
 • Min chuyển đổi 10% (*)

Company

VNĐ 2 Tr /CD
 • Từ 2 Fanpage trở lên
 • Từ hợp đồng 6 tháng trở lên
 • + 3000,000 – 2,000,000 Khách tiềm năng
 • Min chuyển đổi >15% (*)

Goolge
Ads

Chiến dịch quảng cáo nền tảng Google, Hợp đồng càng nhiều Website, càng dài hạn giá càng tốt.

* Tỉ lể chuyển đổi tối thiểu mang tính chất tham khảo để ước lượng để giúp khách hàng cân đối phân bổ nguồn vốn. Thực tế có thể dao động 5 – 10% do mùa vụ, biến động thị trường, đối thủ cạnh tranh, chốt bán hàng,…

Personal

% 15 * Ngân sách
 • Đồng bộ trên tất cả nền tảng google
 • > 300,000 khách tiềm năng mới
 • Min chuyển đổi 20% (*)

Company

% 13 * Ngân sách
 • Từ 2 Website trở lên
 • Từ hợp đồng 6 tháng trở lên
 • > 500,000 khách tiềm năng mới
 • Min chuyển đổi >20% (*)

Khách hàng của chúng tôi

Khách hàng tiêu biểu các dịch vụ 9zone